Yngre børn

Yngre børns mindfulness


Yngre børn (under 10-12 år) kan ikke på samme måde som unge og voksne tænke om deres tanker, hvilket er en grundsten i udøvelsen af mindfulness.


Alligevel tilbydes mindfulness meditation også til yngre børn, blot med en lidt anden tilgang end den, man benytter overfor unge og voksne. Til yngre børn er øvelserne kortere og mere guidede. Under øvelserne træner børnene evnen til at holde en pause og mærke efter, hvad de føler og oplever lige nu. Denne evne vil være yderst værdifuld at bære med sig gennem de resterende børneår og ind i voksenlivet. Se evt et 7 minutter langt interview med professor Jon Kabat-Zinn om mindfulness til børn her. Eller se et 8 minutter langt oplæg med psykolog Sabrina Justesen Leoni (forfatter til bogen 'Mindfulness for børn og unge') på BogForum 2012 her.


Det gør det lettere at komme igang med mindfulness, hvis barnet gerne vil lære det. Det kan være svært for de yngre børn helt at forstå, hvad de skal deltage i. Det vil derfor være en fordel at forberede barnet ved at lade ham/hende læse en kort introduktion eller læse den op for barnet og snakke lidt om, hvorfor det kunne være spændende at prøve. Informationen kan findes og udprintes her. Du kan måske også have glæde af at læse lidt, jeg har skrevet til forældre - se www.loneross.dk/foraeldre.


Man kan som voksen hjælpe børnene til at agere efter mindfulness principper. Nedenfor er der vist et videoklip, hvor man kan se, hvordan en lærer hjælper to drenge med at løse en konflikt på en mindful måde. Da børnene skal plante blomster, tager den ene dreng et redskab fra en anden dreng. Inden konflikten eskalerer, tager læreren drengene til side og spørger den forurettede part, hvordan det føles i hans krop lige nu. Han er ked af det og hjælpes til at trække vejret roligt, så spændingen aftager. Læreren stopper drengene, hvis de skal til at forsvare sig, dømme el.lign. De fastholdes på blot at mærke, hvad de selv føler. Den anden dreng forklarer ligeledes, hvad han føler, når han ser på den forurettede part. De to drenge bliver nu opmærksomme på, at de begge er kede af det, og konflikten opløses.

Se videoklippet her (det varer 3 minutter og er med danske undertekster).


I nogle amerikanske skoler er mindfulness integreret i de yngste elevers skoledag. Det er muligt her at se inspirerende optagelser, der viser, hvordan det gøres (den varer 41 minutter og er med danske undertekster).

Den voksnes rolle


Når man som voksen har med yngre børn at gøre, har man et særligt ansvar for ikke at presse dem til noget, de ikke føler sig tilpas med. Børnene må ikke føle, at de er forkerte og skal 'fikses' men at mindfulness netop støtter dem i at acceptere, at de er lige, som de skal være. Se evt mere om disse overvejelser på min blog i indlægget Skal børn nu også 'hjernevaskes' med mindfulness? og her på hjemmesiden under www.loneross.dk/foraeldre.


I det hele taget må man, når det gælder forholdet til ynge børn, altid huske, at man som den voksne har ansvaret for relationen til barnet. En del af den adfærd hos barnet, vi som voksne kan opfatte som uhensigtsmæssig, vil ændre sig, hvis vi som voksne bliver i stand til at møde barnet på en mindful måde. Det kan være vanskeligt, hvis man selv er stresset, vred eller frustreret. Både barn og voksen vil i de tilfælde have glæde af, at man som voksen arbejder på at håndtere sine egne følelser mere hensigtsmæssigt. Det kan således være, at du skal komme til instruktion i mindfulness meditation alene nogle gange og lære om pricipperne og tankerne bag, inden barnet evt. får tilbudt instruktion. Jeg instruerer også forældre og vil gerne undervejs blandt andet tale med dig om, hvordan teknikkerne specifikt kan bruges i mødet med barnet. Det samme kan jeg tilbyde pædagoger og lærere eller andre, der professionelt arbejder med børn. Jeg kan også vejlede jer i nogle enkle øvelser, I evt. kan praktisere med børnene.

 

Vil du læse mere om øvelser tilpasset yngre børn, er en række øvelser beskrevet i den amerikanske bog 'The Mindful Child' af Susan Kaiser Greenland, Free Press 2010 og i den danske 'Mindfulness med børn' af Sabrina Justesen Leoni, Dansk Psykologisk Forlag 2016.