Forældre

"Jeg tror, at mindfulness vil være godt for mit barn"


Når vi som forældre tænker, at instruktion i mindfulness kunne være godt for vores børn, forestiller vi os nok alle de gode gevinster for vores børn - at de kan blive gladere, mere rolige, mindre stressede. Men tænk lige dybere. Er der også noget, vi ønsker for os selv i den forbindelse?


Måske har vi drømme og ideer om, hvordan vi godt kunne tænke os, at vores familieliv skulle være. Er det drømme og ideer, der understøtter det, der nu engang er, eller står de nærmere i vejen?


Jon Kabat-Zinns banebrydende bog "Lev med livets katastofer", hvor mindfulness i en vestlig ikke-religiøs udgave beskrives, har sit navn fra filmen om "Zorba - grækeren". Zorba bliver som ældre spurgt, om han nogensinde har været gift. Han svarer: ”Selvfølgelig har jeg været gift; job, kone, hus, børn – livets fulde katastrofer!” Familielivet er sjældent et glansbillede.


Som forældre kender vi vores børn godt. Og måske kommer vi ind imellem til at glemme at se dem som egne, selvstændige individer. Ikke selvstændige som "at klare sig selv" men som at være sin egen helt unikke person. Prøv at se, om du kan acceptere ham eller hende med alt hvad han/hun rummer. Både det der er let at holde af og alt det, vi ikke umiddelbart forstår eller bryder os om. Dit barn er dette komplekse menneske, som du lærer at kende med al din empati. Det er lidt mere udfordrende, når du møder barnets/den unges svære sider. Hvad skyldes hidsigheden, uroen, usikkerheden, opgivenheden? Kan du mærke dit barn bag alt dette? Nogle gange er det forholdsvis let at se, hvad der ligger bag - andre gange har man ikke nogen som helst idé om, hvad der sker!


Vi kender alle adfærd hos vores barn, der irriterer, frustrerer eller provokerer os. I stedet for at "bide på" og lade os irritere, frustrere eller provokere, kan vi prøve at holde fast i vores egen ro og observere barnet/den unge med accepterende, venlig nysgerrighed. Vi kan som voksne træne denne opmærksomhed ved i mindfulness-øvelser at fokusere på eksempelvis vores vejrtrækning eller på, hvordan der føles i kroppen. Og vil kan i stedet lade vores barn være vores opmærksomhedsfokus. Uden at gøre noget eller dømme – bare observere, hvad der egentlig sker. Og se, hvad det fører med sig…


Jeg vil dele et digt med dig (så enkelt og dog så vanskeligt)


Peace is This Moment Without Judgment


Do you think peace requires an end to war?

Or tigers eating only vegetables?

Does peace require an absence from

your boss, your spouse, yourself? …

Do you think peace will come some other place than here?

Some other time than Now?

In some other heart than yours?


Peace is this moment without judgment.

That is all. This moment in the Heart-space

where everything that is is welcome.

Peace is this moment without thinking

that it should be some other way,

that you should feel some other thing,

that your life should unfold according to your plans.


Peace is this moment without judgment,

this moment in the heart-space where

everything that is is welcome.


© Dorothy HuntHvordan er det at være forælder til et barn med problemer?


Hvis du har et barn, der har det svært, har du nok brugt en hel del energi på at hjælpe. Måske har du handlet, ordnet og prøvet alt muligt af. Måske føler du, at du har strukket din rummelige tålmodighed med "det der nu engang er" til det yderste?


Så hvordan har du det egentlig selv? Er du træt, bekymret, frustreret? Er du i sorg over at have mistet det familieliv, I tidligere har haft eller håbede at få, eller over at du synes, at dit barns fremtidsudsigter virker dystre? Føler du måske skyld eller skam over den situation, I er havnet i?


Prøv at sætte dig helt stille et øjeblik og mærk efter, hvordan du har det lige nu.


Hvis du var din egen bedste ven, hvad ville du så tilbyde dig selv? Et trøstende kram? Måske har du brug for at mærke dit eget rolige sted?


Jeg kender jo ikke jer og jeres liv - måske er der ikke noget af det ovenstående, der lige passer på dig og jer. Men du er altid velkommen til at kontakte mig til en snak om, hvad der er af muligheder for dit barn, for dig selv eller for jer som familie.


Jeg har set igen og igen hvordan en fastlåst situation kan løsnes, så skuldrene sænkes og både forældre og børn trives bedre.

Sammen med min dygtige kollega, Vibeke Mønster Razak, tilbyder jeg stress-reducerende mindfulnesstræning til dig som er forælder til ét eller flere børn med ASF (autisme spektrum forstyrrelse).


Kurset tilbydes til dig, som har et ønske om at skabe nye strategier i hverdagen omkring samværet med barnet, og har et ønske om skabe øget trivsel og udvikling i familien.


I mindfulness for forældre, trænes du i at være forælder med fuld opmærksomhed. Træningen af din opmærksomhed hjælper dig  til at kunne klare det stress, der kan være i din hverdag. Det kan have en stor positiv indflydelse på, hvordan du er forælder og på din kontakt til dine børn. At træne mindfulness kan også hjælpe dig med at blive opmærksom på dine egne automatiske negative reaktioner. Når du er opmærksom på baggrunden for dine reaktioner, bliver du mindre tilbøjelige til at reagere på den automatiske måde i forhold til dine børn, partner, søskende og familie i det hele taget.


At være forældre til et barn med autisme, kan være en kontinuerlig stressmæssig belastning. Forskning viser, at forældre til børn med autisme scorer signifikant højere i spørgeskemaer og ratingscales, der måler stress, end forældre til børn med andre diagnoser (Sharpley et al., 1997; Dabrowsa, 2010).


Kurset har en varighed af 9 uger a 1,5 time.

For at få det optimale ud af kurset, skal du indstille dig på at lave øvelserne hjemme hver dag ½- 1 time dagligt 6 dage om ugen.