CV

Curriculum Vitae, Lone Ross NylandstedPersonligt


Født 1966 i Albertslund. Gift 1999. Tre børn født i 1999, 2002 og 2007.


Født Lone Ross-Petersen. Tog i 2000 navnet Lone Ross Nylandsted Larsen, som i 2007 blev ændret til Lone Ross Nylandsted.Uddannelse


1984 Matematisk-fysisk student, Birkerød Statsskole.


1994 Cand.med. (læge) fra Københavns Universitet.


1996 Autorisation som læge (fuldført turnus).


2000 Ph.d. fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.


2013 Uddannelse til instruktør i mindfulness meditation. Lærer Rodrigo Rios, At Work, København.


2014 Uddannet til instruktør af mindfulness til børn, 'Connected Kids, level 1 + 2' af Lorraine E. Murray.


2015 Certificeret i MYmind, som er et mindfulness-baseret forløb med børn/unge med ADHD eller autismespektrumforstyrrelse og deres forældre. Undervist af psykolog Susan Bögels, Amsterdams Universitet.


2016 Certificeret i Practicum (9-day Intensive i Irland) som led i uddannelsen til MBSR-instruktør under Center for Mindfulness, University of Massachusetts Medical School. Kursus blev ledet af Carolyn West og Anne Twohig.


2017 Certificeret i MBSR in Mind-Body Medicine (i Finland) som led i uddannelsen til MBSR-instruktør under Center for Mindfulness, University of Massachusetts Medical School. Kursus blev ledet af Saki Santorelli og Florence Meleo Meyer.


2018 'Cultivating mindfulness and awareness in end-of-life care' af Spiritual Care Programs-Distant Learning (SCP-DLP). Webbaseret.


2018 Certificeret i Pratice Teaching Intensive (i Italien) som led i uddannelsen til MBSR-instruktør under Center for Mindfulness, University of Massachusetts Medical School. Kursus blev ledet af Anne Twohig og Franco Cucchio. Hermed er jeg kvalificeret som MBSR-instruktør.


2018 Certificeret underviser i .b via Mindfulness in Schools Project (MiSP) i London.


2019 'Autismespecialisering' ved Ea Carøe, Molis.


2022 'Kognitiv adfærdsterapi til depression' i Region Hovedstadens Psykiatri, København.Instruktion i mindfulness


2013 - Startede 'Mindfulness meditation til børn og unge ved Lone Ross Nylandsted'. Har indtil nu instrueret børn og unge individuelt eller med forældre/søskende samt børn i grupper i børnehaver og skoler. Har desuden afholdt flere foredrag for pædagoger, lærere og psykologer.


2014 - Grundlagde 'Center for mindfulness til børn' (www.mindfulnesstilboern.dk) sammen med psykolog Sabrina Justesen Leoni (forfatter til bestselleren 'Mindfulness for børn og unge', 2012). Centeret har til formål at indsamle og formidle viden om mindfulness til børn og unge og udbyder kurser og workshops.


2016-18 Instrueret unge- og forældregrupper i MYmind, som er et mindfulnessprogram på 10 sessioner udviklet til børn og unge med autismespektrumforstyrrelser og deres forældre. Projektet er en del af et forskningsprojekt ledet af psykolog Mette Elmose Andersen, Institut for Psykologi, Syddansk Universitet.


2017-18 Udviklet og indtalt lydfiler til mindfulnessøvelser i Mindhelper.dk, en hjemmeside for unge ('guider unge gennem hårde tider') støttet af TrygFonden, Psykiatrien i Region Syddanmark samt Odense, Varde, Svendborg og Faaborg-Midtfyn Kommune.


2017 Medudvikler og instruktør i modul om mindfulness på ExcaliCare (nu LIVSKRAFT) Cool Camp for kræftramte unge og en tilsvarende camp for deres søskende (via Mindfulnessforeningen).


2019 Medudvikler og underviser på uddannelsen 'Mindfulness Mentor til Børn og Unge' hos Center for mindfulness til børn (8 hele dage).


2019 - 2021 Instruktør i moduler om mindfulness på LIVSKRAFT Cool Camp for søskende til kræftramte unge og for forældre på LIVSKRAFT Familiecamp (via Mindfulnessforeningen).Postgraduate ansættelser


1994-95 6 måneders turnus på Ortopædkirurgisk Afd., Glostrup Hospital.


1995 6 måneders turnus på Kardiologisk Afd., Glostrup Hospital.


1995-96 6 måneders turnus som praksisreservelæge i almen praksis i Bagsværd.


1996-2007 Videnskabelig assistent på Kræftens Bekæmpelse, Institut for Epidemiologisk Kræftforskning.


1998 Underviser i Epidemiologi på medicinstudiet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, 2 semestre.


1999-2007  Tre gange barselsorlov, ialt 41 måneder.


2007-2021 Seniorforsker på Forskningsenheden ved Palliativ Medicinsk Afd., Bispebjerg Hospital.


2009-2021 Underviser i faget ‘Spørgeskemakonstruktion’ på kandidatdelen af Folkesundhedsvidenskab på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet (10 semestre).


2021- MBSR-instruktør/læge ved Stressreduktionsklinikken i Arbejds- og Miljømedicinsk Afd. på Bispebjerg Hospital.Kursus-deltagelse


1996 Spørgeskema- og interviewmetoder i klinisk og samfunds¬medicinsk forskning, Københavns Universitet.


1996 European Educational Programme in Epidemiology, 9th residential summer course, IARC, Firenze.


1997 Klinisk interventionsforskning, delkursus II, MED¬IF/MEFA.


1997 Klinisk interventionsforskning, delkursus III, MEDIF/MEFA.


1997 Det kvalitative forskningsinterview, Københavns Universitet.


1997 Kursus i registerforskning for samfundsforskere, Center for Registerforskning.


1998 Anvendelse af statistikpakken SAS, Københavns Universitet.


1998 How to write a successful grant application, Vilvorde Kursuscenter.


1998 Statistisk analyse af overlevelsesdata, Københavns Universitet.


1998 Basal statistik for sundhedsvidenskabelige forskere, Københavns Universitet.


1998 Teorier og begreber i psykosocial forskning, Københavns Universitet.


1999 Academic writing in English, Københavns Universitet.


1999 Varians- og regressionsanalyse, Københavns Universitet.


2012 Stresshåndtering med mindfulness ved psykolog Uffe Damborg, FOF, København.


2013 Særligt sensitive teenagere og unge ved psykolog Lise August, København.


2013 Sensitive børns selvværd ved psykolog Lise August, København.


2014 Fuldført 8-ugers kursus i Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) ved psykolog Benita Holt Rasmussen, København.


2014 Seminar med Jon Kabat-Zinn, Saki Santorelli, overlæge Lone Fjorback og psykolog Jacob Piet, København.


2015 Seminar med dr. Richard J. Davidson og Peter Lund Madsen (begge hjerneforskere), Nyborg.


2015 Et uge langt stilhedsretreat på Rangjung Yeshe Gomde, Helgenæs, ledet af Antonia Sumbundu og instrueret af Christina Feldman og Jake Dartington fra Gaia House i Devon.


2015 Seminar med Daniel Siegel om 'The Mindful Brain', København.


2016 Seminar med Jon & Myla Kabat-Zinn om Mindfulness i Forældreskabet ('Hverdagens små mirakler'), Odense.


2016 Heldags mindfulness praksis i stilhed ledet af Jon Kabat-Zinn, København.


2016 Seminar med Elena Rosenbaum om 'Helende nærvær - at være med sygdom', København.


2016 'Communication in metastatic disease', heldagsworkshop med professor Leslie Fallowfield.


2016 Et 8-døgns stilhedsretreat på Gaia House i Devon, England, instrueret af Yanai Postelnik og Leela Sarti.


2016 Den gode undersøgelse. Brug af SurveyXact, Rambøll Mangement Consulting, København.


2016 'Brinkmann og Knoop: Positiv og negativ psykologi', oplæg og diskussion mellem psykologi professorerne Svend Brinkmann og Hans Henrik Knoop, Lyngby.


2017 Den 14. Stressforskningskonference. København.


2018 'Cultivating mindfulness and awareness in end-of-life care' af Spiritual Care Programs-Distant Learning (SCP-DLP).


2018 Sorgkonference 2018 samt 'Working with identification and treatment of complicated grief reactions' ved dr. Katehrine Shear, Det Nationale Sorgcenter, København.


2018 'Mindfulness: Its Origins, Purpose, and Transformational Power' med Stephen Batchelor, Christina Feldman, Akincano Weber og John Peacock. Tricycle, webbaseret.


2018 Psykiatridage:' Angst i præstationssamfundet'. PsykiatriFonden, København.


2019 'Trivsel kommer først - mindfulness til børn og boglancering' med Christopher Willard, Ballerup.


2019 'Hjertet i meditationen - mindfulness for det hele menneske' med Jens-Erik Risom. København.


2020 'Secular Dharma' med Stephen Batchelor & Martine Batchelor. Tricycle, webbaseret.


2020 'Thinking Out Loud' med lærere fra Bodhi College, webbaseret.


2021 'Ung i en præstations- og perfekthedskultur - skal vi træde på bremsen eller skifte spor?', Gentofte Kommune.


2021 Den 17. Stressforskningskonference, København.


2022 'Kognitiv adfærdsterapi til depression', 5-dages kursus i Region Hovedstadens Psykiatri, København.


2022 Den 18. Stressforskningskonference, København.


2023 'Basal genoplivning', Region Hovedstaden, København.


2023 'Mindful self-compassion' (MSC), 9-ugers gruppeforløb ved Nina Dam og Christina Holme, København.


2023 'Samatha og glæde', 4-dages stilhedsretreat ved Christin Illeborg, Nykøbing Sjælland.Faglige medlemskaber og erfaringer


1996- Medlem af The International Psycho-Oncology Society.


1996- Medlem af Dansk Epidemiologisk Selskab.


1996- Medlem af Dansk Selskab for Psykosocial Medicin.


1999 & 2002 Yngre forskeres repræsentant i Institutrådet på Institut for Epidemiologisk Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse.


2002-2004 Medlem af den organiserende og den videnskabelige komité ved ‘7th World Congress of Psycho-Oncology’, i København 25.-28. august 2004.


2006 Ophold ved Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, Department of Psychiatry & Behavioral Sciences, New York, USA.


2007- Medlem af det danske netværk for palliative medicin.


2012- Redaktør på Dataset Papers in Oncology (Hindawi Publishing Corporation)


2013- Medlem af Netværket Børns Livskundskab


2016- Medlem af Netværk om Nærvær og Opmærksomhed i Pædagogik og Uddannelse (NNOPU)


2021- Ugentlig online-supersion på MBSR-forløb af seniorlærere (Heidi Bang Nielsen og Susanne Bruggisser) Dansk Center for Mindfulness, Århus Universitet.


2022- Månedlig online-supervision af Saki Santorelli, tidligere leder (overtog efter Jon Kabat-Zinn) af Center for Mindfulness, University of Massachussetts, USA.Peer Reviewer på følgende internationale videnskabelige tidsskrifter


Journal of Clinical Epidemiology


Journal of Public Health


Patient Education and Counseling


Psycho-Oncology


Acta Oncologica


Supportive Care in Cancer


Drug and Alcohol Dependence


BMC Family Practice


BMC Cancer


Journal of Palliative Care & MedicineInstruktion i mindfulnessInstruktioner af børnehavegrupper, indskolingsklasser (0.-4. klasse) og grupper af indskolingsbørn fra skolefritidsordning samt børn og unge individuelt eller med én eller begge forældre. Undervisning i mindfulness til grupper af kræftsyge børn, søskende til kræftsyge børn, sorggruppe for børn samt unge med en autismespektrumforstyrrelse og deres forældre. Derudover individuelle forløb med flere pædagoger med arbejdsrelateret stressPræsentationerUdvalgte præsentationer af mindfulness


2014 Oplæg for personale i børneinstitutionerne Åkanden i Lynge og instututioner under Klynge 5 i Vanløse.


2014 Oplæg for psykologer i Psykologhuset for børn og unge på Østerbro i København.


2015 Oplæg for personale ved CSV Odense-Vestfyn-Brangstrup i Odense.


2015 Flere heldagsworkshops om "Mindfulness til børn" i Center for mindfulness til børn på Frederiksberg.


2016 Flere oplæg for kursister i børneyoga hos BlåHimmelYoga i København.


2016 Oplæg for kiropraktorstuderende, Syddansk Universitet i Odense.


2017 Flere heldagsworkshops om "Mindfulness til børn" i Center for mindfulness til børn.


2017 Flere oplæg for kursister i børneyoga hos BlåHimmelYoga i København.


2018 Oplæg for ansatte i Skolefritidsordning (SFO) i Hvidovre.


2018 Flere oplæg for kursister i børneyoga hos BlåHimmelYoga i København.


2019 Live webinar på www.FamilieLounge.dk: 'Find ro i hverdagen med familien'.


2019 Flere oplæg for kursister i børneyoga hos BlåHimmelYoga i København.


2020 Flere oplæg for kursister i børneyoga hos BlåHimmelYoga i København.


2021 Flere oplæg for kursister i børneyoga hos BlåHimmelYoga i København.Udvalgte forskningspræsentationer


1996 Oral præsentation ved ‘The Association of Nordic Cancer Registries, Helsinki, Finland. Titel: “Does psychosocial intervention affect the survival and well-being of cancer patients?”


1996 Oral præsentation ved patientforeningen for patienter med kolostomi (COPA). Titel: “Hjemmebesøg til kolorektalcancer patienter. INCA Projektet”.


1996 Interviews til Berlingske Tidende og månedsmagasinet IN om ph.d. projektet.


1997 Præsentation af ph.d. projektet i Københavns Radio.


1997 Oral præsentation ved ‘the Association of Nordic Cancer Registries’, i Bergen, Norge. Titel: “Does psychosocial intervention affect the survival and well-being of cancer patients?”


1998 Tilgængelig i standen “Kræft og psyke” ved Alt for Damerne Live i Forum, København.


1998 Oral præsentation ved ‘The 10th Scientific Meeting of the European Society for Psychosocial Oncology’ i Stockholm, Sverige. Titel: “Does psychosocial intervention among cancer patients affect survival and well-being? A review”.


1998 Oral præsentation ved ‘The 4th World Congress of Psycho-Oncology’ i Hamborg, Tyskland. Titel: “Does psychological intervention among colorectal cancer patients affect well-being three and six months after discharge?”


1999 Radiointerview om ph.d. projektet.


1999 Oral præsentation ved ‘The 5th European Congress for Nurses with Interest in Stoma Care’ i København. Titel: “The effect of regular home visits and telephone contact on the well-being and survival of colorectal cancer patient. The INCA Project”


2000  Oral præsentation ved ‘The 5th World Congress of Psycho-Oncology’ i Melbourne, Australien. Titel: “Effect of home visits to patients with colorectal on the well-being, survival and relapse-free interval: A randomized study”


2004  Oral præsentation ved ‘The 7th World Congress of Psycho-Oncology’ i København. Titel: “A randomized psychosocial intervention study on the effect of home visits on the wellbeing of Danish colorectal cancer patients”


2005 Introduktionskursus for ansatte på Kræftens Bekæmpelse. Titel: “En epidemiologisk tilgang til psykosocial kræftforskning”


2006 Forelæsning på Department of Psychiatry & Behavioral Sciences, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York, USA. Titel: “Mind and cancer – the epidemiological approach in psychosocial oncology”.


2006 Poster ved ‘The 8th World Congress of Psycho-Oncology’ i Venedig, Italien. Titel: “Risk for cancer, myocardial infarction, and psychiatric disease among members of religious societies".


2009 Oral præsentation for socialrådgivernes netværk. Titel: “Præsentation af projektet ‘At være pårørende til en kræftpatient’ samt foreløbige resultater”.


2011 Oral præsentation ved Dokumentationsforum på Kræftens Bekæmpelse. Titel: ”Spørgeskemaudvikling, validering og fortolkning af data”.


2013 Oral præsentation ved 6. årlige rehabiliteringskonference ved Rehabiliteringsforum Danmark i Nyborg. Titel: "Pårørende til kræftsyge".


2014 Oral præsentation ved Kræft i kontekst - kliniske, organisatoriske og psykosociale perspektiver på kræftforløb. National konference om psykosocial kræftforskning, Hindsgavl Slot. Titel: "Udvikling og landsdækkende anvendelse af et nyt, standardiseret og valideret spørgeskema til efterladte pårørendes vurdering af det palliative forløb".


2014 Paneldebat arrangeret af Hjerteforeningen og Børnehjertefonden: 'Omsorg, pleje og involvering af pårørende inkl. børneområdet' ledet af Kim Bildsøe Lassen.


2018 Poster ved 10th World Reaserch Congress of the European Association for Palliative Care i Bern, Schweitz. Titel: "The quality of specialised palliative care for Danish cancer patients: A national survey using the Danish version of VOICES-SF".
Forskningsrelateret undervisningVejledning


1998 Medicinstuderende. “Sekundær malignitet efter strålebehandling af testikelcancer" (OSVAL II).


2002 Medicinstuderende. “Livskvalitet hos kolorektalcancer patienter med og uden stomi" (OSVAL II).


2002 Master of Public Health. “Effekt af forandringer i det sociale netværk på overlevelse blandt kolorectalcancer patients" (Master afhandling).


2014  Ph.d.-studerende. “At være pårørende til en kræftpatient".


2019 Ph.d.-studerende. "Symptomer og problemer blandt kræftpatienter i specialiseret palliativ indsats".


2020 Ph.d.-studerende. "’Empowerment’ in cancer follow up. Does patient empowerment make sense in cancer patients during follow up and how can it be measured?”Undervisning


1997 Holdundervisning i Epidemiologi for medicinstuderende på ‘Nordic Summer School in Cancer Epidemiology’.


1998 Holdundervisning i Epidemiologi for medicinstuderende på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, 2 semestre.


1999 Leder af workshoppen “Social network – social support. What is the effect in psychosocial oncology?" ved ‘The 7th Nordic Conference in Psychosocial Oncology’.


2004 Foredrag for fysioterapeuter: “Kræft og livskvalitet”.


2004 & 2005 Undervisning på Master i Rehabilitering: “Psychosocial interventions in oncology”, Syddansk Universitet.


2009-2016 & 2020-2021 Holdunderviser på faget “Spørgeskemakonstruktion" på kandidatdelen af Folkesundhedsvidenskab på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, ialt 10 semestre.


2012 Undervisning (halv-dags session) “Spørgeskemaundersøgelser – potentialer og udfordringer”, post-graduat forskningsuddannelse for læger i Region Sjælland.


2012-2014 og 2016 ”Spørgeskemaundersøgelser. Kvalitative metoder", årligt Forskningstræningskursus for Onkologer, Rigshospitalet.


2014-2021 Undervisning (halv-dags session) "Cognitive interviews" på det årlige PhD-kursus "Questionnaires in clinical and public health research: development, validation and evaluation", Københavns Universitet.Supervision


Jeg har udviklet guides til telefoninterviews og kognitive interviews og har oplært og superviseret studerende i disse teknikker.
PublikationslistePeer-reviewed tidsskrifter


1. Ross-Petersen L, Holstein BE, Due P. Kønsforskelle i sundhedsadfærd og selvvurderet helbred hos 11-15-årige. Ugeskr Læger 1995;157:2447-51.


2. Ross-Petersen L, Johansen C, Olsen JH. Does psychosocial intervention among cancer patients affect survival and well-being? (In Danish) Ugeskr Laeger 1998;160:5625-34.


3. Schapiro IR, Ross-Petersen L, Sælan H, Garde K, Olsen JH, Johansen C. Extroversion and neuroticism and the associated risk of cancer: a Danish cohort study. Am J Epidemiology 2001;153(8):757-63.


4. Dalton SO, Boesen EH, Ross L, Schapiro IR; Johansen C. Mind and cancer: do psychological factors cause cancer? Eur J Cancer 2002;38:1313-1323.


5. Ross L, Boesen EH, Dalton SO, Johansen C. Mind and cancer: does psychosocial intervention improve survival and psychological well-being? Eur J Cancer 2002;38(11):1447-1457.


6. Ross L, Johansen C. Psychosocial home visits in cancer treatment: a qualitative study on the content of home visits. Cancer Nurs 2002;25(5):350-357.


7. Ross L, Johansen C, Dalton SO, Mellemkjær L, Thomassen LH, Mortensen PB, Olsen JH. Psychiatric hospitalizations among survivors of cancer in childhood or adolescence. N Engl J Med 2003;349:650-657.


8. Ross L, Johansen C, Dalton SO, Mellemkjær L, Thomassen LH, Mortensen PB, Olsen JH. Psykiatrisk indlæggelse blandt overlevere af kræft i barndommen eller ungdommen. Ugeskr Læger 2004;166(34):24-27.


9. Ross L, Thomsen BL, Boesen EH, Johansen C. Missing values could lead to biased results regarding anxiety in a randomized psychosocial intervention study. J Clin Epidemiol 2004;57:1131-1137.


10. Boesen EH, Ross L, Frederiksen K, Thomsen BL, Dahlstrøm K, Schmidt G, Næsted J, Krag C, Johansen C. A psycho-educational intervention for patients with cutaneous  malignant melanoma: A replication study of Fawzy et al. J Clin Oncol 2005;23(6):1270-1277.


11. Kuhn KG, Boesen E, Ross L, Johansen C. Evaluation and outcome of behavioural changes in the rehabilitation of cancer patients: a review. Eur J Cancer 2005;41(2):216-24.


12. Ross L, Thomsen BL, Karlsen RV, Boesen EH, Johansen C. A randomized psychosocial intervention study on the effect of home visits on the well-being of Danish colorectal cancer patients – the INCA Project. Psycho-Oncology 2005;14:949-961.


13. Villingshøj M, Ross L, Thomsen BL, Johansen C. Does marital status and altered contact with the social network predict colorectal cancer survival? Eur J Cancer 2006;42(17):3022-7.


14. Dalton SO, Düring M, Ross L, Carlsen K, Mortensen PB, Lynch J, Johansen C. The relation between socioeconomic and demographic factors and tumor stage in women diagnosed with breast cancer in Denmark, 1983-1999. Br J Cancer 2006;95:653-59.


15. Ross L, Abild-Nielsen AG, Thomsen BL, Karlsen RV, Boesen, EH, Johansen C. Quality of life of Danish colorectal cancer patients with and without a stoma. Support Care Cancer 2007;15(5):505-13.


16. Hansen PE, Siersma V, Ross L, Mortensen EL, Riegels M, Tjørnhøj-Thomsen T, Johansen C. Psychometric properties of brief indexes designed to measure social-cognitive predictors of smoking initiation. Drug Alcohol Depend 2007;88(1):64-74.


17. Dalton SO, Ross L, Düring M, Carlsen K, Mortensen PB, Lynch J, Johansen C. Influence of socioeconomic factors on survival after breast cancer - a nationwide cohort study of women diagnosed with breast cancer in Denmark 1983-1999. Int J Cancer 2007;121(11):2524-2531.


18. Boesen EH, Boesen SH, Frederiksen K, Ross L, Dahlstrøm K, Schmidt G, Næsted J, Krag C, Johansen C. Survival after a psychoeducational intervention for patients with cutaneous malignant melanoma: a replication study. J Clin Oncol 2007;25(36):5698-5703.


19. Høybye MT, Dalton SO, Christensen J, Larsen LR, Kuhn KG , Jensen JN, Carlsen K, Johansen C. Research in Danish cancer rehabilitation: Social characteristics and late effects of cancer among participants in the FOCARE research project Acta Oncol 2008;47(1):47-55.


20. Boesen E, Boesen SH, Frederiksen K, Ross L, Dahlstrøm K, Schmidt G, Næsted J, Krag C, Johansen C. Patientundervisning ved modermærkekræft. Ugeskr Læger 2008;170(25):2245-2247.


21. Bidstrup PE, Frederiksen K, Siersma V, Mortensen EL, Ross L, Vinther-Larsen M, Grønbaek M, Johansen C. Social cognitive and school factors in ever smoking among adolescents. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2008;17(8):1862-71.


22. Hoff A, Johannessen-Henry CT, Ross L, Hvidt NC, Johansen C. Religion and reduced cancer risk: what is the explanation? Eur J Cancer 2008;44(17):2573-9.


23. Dalton SO, Laursen TM, Ross L, Mortensen PB, Johansen C. Risk for hospitalization with depression after a cancer diagnosis: a nationwide, population-based study of cancer patients in Denmark from 1973 to 2003. J Clin Oncol 2009;27(9):1440-1445.


24. Ross L, Frederiksen K, Boesen SH, Karlsen RV, Rasmussen MS, Sørensen LT, Jørgensen T, Claesson MH, Johansen C. No effect on survival of home psychosocial intervention in a randomized study of Danish colorectal cancer patients. Psycho-Oncology 2009;18(8):875-885.


25. Bidstrup PE, Frederiksen K, Siersma V, Mortensen EL, Ross L, Vinther-Larsen M, Grønbaek M, Johansen C. Social-cognitive and school factors in initiation of smoking among adolescents: a prospective cohort study. Cancer Epidemiol, Biomarkers Prev 2009;18(2):384-392.


26. Høybye MT, Dalton SO, Christensen J, Ross L, Kuhn KG, Johansen C. Social and psychological determinants of participation in internet-based cancer support groups. Support Care Cancer 2010;18(5):553-560.


27. Schultz SL, Dalton, SO, Christensen J, Carlsen K, Ross L, Johansen C. Factors correlated with fatigue in breast cancer survivors undergoing a rehabilitation course, Denmark, 2002–2005. Psycho-Oncology 2011;20(4):352-60.


28. Kjaer T, Johansen C, Ibfelt E, Christiansen J, Rottmann N, Høybye MT, Ross L, Svendsen M, Dalton SO. Impact of symptom burden on health related quality of life of cancer survivors in a Danish cancer rehabilitation-program: A longitudinal study. Acta Oncol 2011;50(2):223-32.


29. Ibfelt E, Rottmann N, Kjær T, Høybye MT, Ross L, Frederiksen K, Johansen C, Dalton, SO. No change in health behaviour, BMI or self-rated health after a psychosocial cancer rehabilitation: Results of a randomized trial. Acta Oncol 2010;50(2):289-98.


30. Rottmann N, Dalton SO, Bidstrup PE, Würtzen H, Høybye MT, Ross L, Christensen J, Frederiksen K, Hansen DG, Johansen C. No improvement in distress and quality of life following psychosocial cancer rehabilitation. A randomized trial. Psycho-Oncology 2012;21(5):505-514.


31. Lundstroem LH, Ross L, Johnsen AT, Petersen MA, Groenvold M. Cross-sectorial cooperation and supportive care in general practice: cancer patients’ experiences. Family Practice 2011;28:532-540.


32. Ross L, Petersen MA, Johnsen AT, Lundstroem LH, Carlsen K, Groenvold M. Factors associated with Danish cancer patients’ return to work. A report from the population-based study ‘The Cancer Patient’s World’. Cancer Epidemiology 2012;36(2):222-229.


33. Ross L, Lundstroem LH, Petersen MA, Johnsen AT, Groenvold M. Are different groups of cancer patients offered rehabilitation to the same extent? A report from the population-based study ‘The Cancer Patient’s World’. Support Care Cancer 2012;20(5):1089-1100.


34. Ross L, Lundstroem LH, Petersen MA, Johnsen AT, Watt T, Groenvold M. Using method triangulation to validate a new instrument (CPWQ-com) assessing cancer patients’ satisfaction with communication. Cancer Epidemiology 2012;36(1):29-35.


35. Thygesen CL, Hvidt NC, Juel K, Hoff A, Ross L, Johansen C. Cohort profile: The Danish Religious Societies Health Study. Int J Epidemiol 2012;41(5):1248-1255.


36. Lund L, Ross L, Groenvold M. The initial development of the “Cancer Caregiving Tasks, Consequences and Needs Questionnaire” (CaTCoN). Acta Oncol 2012;51(8):1009-1019.

 

37. Johnsen AT, Ross L, Petersen MA, Lund L, Groenvold M. The relatives´ perspective on advanced cancer care in Denmark. A cross-sectional survey. Support Care Cancer 2012;20(12):3179-3188.

 

38. Ross L, Petersen MA, Johnsen AT, Lundstrøm LH, Lund L, Groenvold M. Using mixed methods to assess how cancer patients’ needs in relation to their relatives are met in the Danish health care system. A report from the population-based study “The Cancer Patient’s World”. Support Care Cancer 2012;20(12):3211-3220.


39. Thygesen LC, Hvidt NC, Hansen HP, Hoff A, Ross L, Johansen C. Cancer incidence among Danish Seventh-Day Advetists and Baptists. Cancer Epidemiology 2012;36(6):513-518.


40. Ross L, Petersen MA, Johnsen AT, Lundstrøm LH, Groenvold M. Cancer patients’ evaluation of communication. A report from the population-based study ‘The Cancer Patient’s World’. Support Care Cancer 2013;21(1):235-244.


41. Ross L, Thomsen BL, Boesen SH, Frederiksen K, Lund R, Munk C, Dalton SO, Bidstrup PE, Kjær SK, Tjønneland A, Johansen C. Social relations and smoking abstinence among ever smokers. A report from two large population-based Danish cohort studies. Scand J Publ Health 2013;41(5):531-540.


42. Thygesen LC, Dalton SO, Johansen C, Ross L, Kessing LV, Hvidt NC. Psychiatric disease incidence among Danish Seventh-Day Adventists and Baptists. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2013;48(10):1583-90.


43. Ross L, Petersen MA, Johnsen AT, Lundstrøm LH, Groenvold M. Satisfaction with information provided to Danish cancer patients: Validation and survey results. Patient Educ Counsel 2013:93(2):239-47.


44. Lund L, Ross L, Petersen MA, Groenvold M. Cancer caregiving tasks and consequences and their associations with caregiver status and the caregiver’s relationship to the patient: a survey. BMC Cancer 2014;14:541.


45. Lund L, Ross L, Petersen MA, Groenvold M. The interaction between informal cancer caregivers and health care professionals: a survey of caregivers' experiences of problems and unmet needs. Support Care Cancer 2015;23(6):1719-33.


46. Ross L, Rottmann N, Andersen KK, Hoybye MT, Johansen C, Dalton SO. Distress after a psychosocial cancer rehabilitation course. Main effects and effect modification in a randomised trial at 12 months of follow up. Acta Oncol 2015;54(5):735-42.


47. Christiansen NS, Schmidt AW, Johansen C, Ross L, Hvidt NC, Thygesen LC. Risk for cardiovascular disease among Seventh-day Adventists and Baptists in Denmark, 1977- 2009. International Journal of Cardiology 2015;185:133-135.


48. Karlsen RV, Frederiksen K, Larsen MB, von Heymann-Hora AB, Appel CW, Christensen J, Tjønneland A, Ross L, Johansen C, Bidstrup PE. The impact of a breast cancer diagnosis on health-related quality of life. A prospective comparison among middle-aged to elderly women with and without breast cancer. Acta Oncologica 2016;55(6):720-7.


49. Johnsen AT, Ross L, Guldin M-B. Der mangler undersøgelser af effekten af psykologbehandling til patienter med kræft og depression (In Danish).Ugeskr Laeger 2016;178(18):V03160207.


50. Johnsen AT, Eskildsen NB, Thomsen TG, Groenvold M, Ross L, Joergensen, CR. Conceptualising patient empowerment in cancer follow-up by combining theory and qualitative data. Acta Oncol 2017;56(2):232-238.


51. Eskildsen NB, Joergensen CR, Thomsen TG, Ross L, Dietz SM, Groenvold M, Johnsen AT. Patient empowerment – a systematic review of questionnaires measuring empowerment in cancer patients. Acta Oncol 2017;56(2):156-165.


52. Joergensen CR, Thomsen TG, Ross L, Dietz SM, Therkildsen S, Groenvold M, Rasmussen CL, Johnsen AT. What facilitates ’patient empowerment’ in cancer patients during follow-up – a qualitative systematic review of the literature. Qualitative Health Research 2018;28(2):292-304.


53. Ross L, Neergaard MA, Petersen MA, Groenvld M. Measuring the quality of end-of-life care: Development, testing, and cultural validation of the Danish version of Views of Informal Carers' Evaluation of Services-Short Form. Palliat Med 2018;32(4):804-814.


54. Lund L, Ross L, Petersen MA, Sengelov L, Groenvold M. Improving information to caregivers of cancer patients: The Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More and Earlier information Supply (HERMES) randomised controlled trial. Supportive Care in Cancer 2020;28(2):939-950.


55. Hansen MB, Ross L, Petersen MA, Groenvold M. Age, cancer site and gender associations with symptoms and problems in specialized palliative care - a large nationwide register based study of 31,771 cancer patients. BMJ Supportive & Palliative Care 2022;12:e201-e210.


56. Hansen MB, Nylandsted LR, Petersen MA, Groenvold M. Patient-reported symptoms and problems at admission to specialized palliative care improved survival prediction in 30,969 cancer patients: A nationwide register-based study. Palliat Med 2020;34(6):795-805.


57. Hansen MB, Nylandsted LR, Petersen MA, Groenvold M. Similar levels of symptoms and problems were found among patients referred to specialized palliative care by general practitioners and hospital physicians- a nationwide register based study of 31,139 cancer patients.

Palliat Med 2020;34(8):1118-1126.


58. Eskildsen NB, Ross L, Bulsara C, Dietz SM, Thomsen TG, Groenvold M, Pedersen SS. Development and content validation of a questionnaire measuring patient empowerment in cancer follow-up. Quality of Life Research 2020;29(8):2253-2274.


59. Hansen MB, Petersen MA, Ross L, Groenvold M. Should analyses of large, national palliative care data sets with patient reported outcomes (PRO) be restricted to services with high patient participation? A register-based study. BMC Palliative Care 2020;19(1):89.


60. Lund L, Ross L, Petersen MA, Blach A, Rosted E, Bollig G, Juhl GI, Fahrholt H, Winther H, Laursen L, Hasse, Weensgaard S, Guldin M-B, Ewing G, Grande G, Groenvold M. The effect of the Carer Support Needs Assessment Tool intervention (CSNAT-I) in the Danish specialised palliative care setting: a stepped wedge cluster randomised controlled trial. BMJ Supportive & Palliative Care 2020;Epub PMID:33115831 DOI:10.1136/bmjspcare-2020-002467.


61. Lund L, Ross L, Aagaard Petersen MA, Rosted E, Bollig G, Juhl GI, Farholt H, Winther H, Laursen L, Blaaberg EG, Weensgaard S, Guldin M-B, Ewing G, Grande G, Groenvold M. Process, content, and experiences of delivering the Carer Support Needs Assessment Tool Intervention (CSNAT-I) in the Danish specialised palliative care setting. Support Care Cancer 2022;30(1):377-387.


62. Ross L, Neergaard MA, Petersen MA, Groenvold M. The quality of end of life care for Danish cancer patients who have received specialized palliative: A national survey using the Danish version of VOICES-SF. Support Care Cancer 2022;30(4):3593-3602.


63. Ross L, Neergaard MA, Petersen MA, Groenvold M. The quality of end-of-life care for Danish cancer patients who have received non-specialized palliative: A national survey using the Danish version of VOICES-SF. Support Care Cancer 2022;30(11):9507-9516.


64. Hansen MB, Adsersen M, Rojas-Concha L, Petersen MA, Ross L, Groenvold M. Nausea at the start of specialized palliative care and change in nausea after the first weeks of palliative care were associated with cancer site, gender and type of palliative care service - a nationwide study. Support Care Cancer 2022;30:9471-9482.


65. Jensen JH; Rugulies R, Flachs EM, Petersen KU, Ross L, Eller NH, Khoury B. Developing a prognostic model for stress reduction in patients with prolonged work-related stress. Stress and Health 2023;Epub ahead of print.Breve


Ross L, Johansen C, Dalton SO, Mellemkjær L, Thomassen LH, Mortensen PB, Olsen JH. Childhood brain tumors and depressive disorders. Author reply. N Engl J Med 2003;349:1868-9.


Dalton SO, Laursen TM, Ross L, Mortensen PB, Johansen C. Reply to Saini et al. J Clin Oncol 2009;27(25):e93-e94.


Lund L, Ross L, Petersen MA, Sengelov L, Groenvold M. Response to Letter to the Editor: Improving information to caregivers of cancer patients: the Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More and Earlier information Supply (HERMES) randomized controlled trial. Supportive Care in Cancer 2020;28(2):417.Bøger og bogkapitler


Johansen C, Ross-Petersen L. Sociale parametre - en overset ressource i behandlingen af kræftpatienter. I: Hansen HP, Tischelman C (red.) Komplekst og Varieret - en antologi om svensk-dansk psykosocial onkologi. Stockholm: Studentlitteratur. 1997:108-123.


Ross L, Boesen EH, Johansen C. Stress and Cancer: The Practice. I: Cooper Cl (red.). Handbook of Stress Medicine and Health, 2nd ed. Boca Raton: CRC Press. 2005. 59-70.


Nylandsted LR. Generation Præstation - slip presset. Dansk Psykologisk Forlag 2016.


Bidstrup PE, Johnsen AT, Ross L. Cancer. I: Pedersen SS, Roessler KK, Andersen TE, Johnsen AT, Pouwer F (red.). Textbook of Applied Medical Psychology. A multidisciplinary Approach. Odense: University Press of Southern Denmark 2022.Andre publikationer


Ross-Petersen L, Johansen C. Ægtefællens betydning for kræftpatienten. Omsorg 1997;1:14-17.


Johansen C, Ross-Petersen L. Til kritikken af behandlingen af kræftpatienter i Danmark. Social Kritik 1997;50:78-81.


Karlsen RV, Larsen LR, Johansen C. Støttende hjemmebesøg efter kræftoperation. Sygeplejersken 2003;23:18-23.


Karlsen R, Boesen E, Ross L, Johansen C. Hvorfor accepterer eller afslår kvinder med brystkræft at deltage i et randomiseret, psykosocialt forskningsprojekt. Sygeplejersken 2008;5:56-62.


Johnsen AT, Eskildsen NB, Dietz SM, Therkildsen S, Ross L, Thomsen TG, Strömgren AS, Groenvold M, Jørgensen CR. Opskriften på brugerinvolvering i forskning. Replik i Ugeskrift for Læger 2016;178(3):292.