Fagprofessionelle

Vores rolle som fagprofessionelle


(dvs pædagoger, lærere, psykologer, ergoterapeuter og hvem der ellers er i kontakt med børn og unge i skole eller institutionsregi)


Vi ved, at vi spejler hinandens udtryk og følelser. Og som de voksne fagprofessionelle har vi et ekstra stort ansvar for, hvilket humør og udtryk, vi 'smitter' børnene og de unge med. Vi er på godt og ondt deres ledestjerner. Før vi begynder at tale om mindfulness-øvelser til børn og unge, er det derfor nødvendigt, at vi kigger lidt på os selv og det vi bringer med os ind i relationen. Ingen af os er overmennesker, vi har alle noget der vækker irritation, og vi har alle dage, hvor vi slæber frustrationer med på arbejde. Nogle gange kommer vi til at reagere helt automatisk uden rigtigt at have 'set' den situation, vi står i, eller det barn, vi står overfor.


Ved at træne vores egen evne til mindfulness, vil vi lære at se, hvad det er for følelser, der vækkes i os, så vi eventuelt kan vælge at respondere på en anden måde. I en tankevækkende skole-undersøgelse, der står nævnt i listen til højre på siden her, instruerede man lærerne i mindfulness, inden man ville lave programmer for eleverne. Allerede mens lærerne blev undervist i mindfulness (og altså inden at eleverne selv var blevet instrueret), begyndte eleverne at udvise mindre udfordrende adfærd, og de fulgte i højere grad lærernes anvisninger.

Hvad kan jeg tilbyde?


Jeg vil meget gerne holde et uforpligtende møde med jer, hvis I kunne være interesserede i at arbejde med mindfulness i jeres skole eller institution.


Jeg har god erfaring med et 2-timers fyraftensmøde for personalet eller et lidt længere oplæg på f.eks. pædagogisk dag.


Jeg har pædagoger og andre fagprofessionelle i individuelle forløb, som regel i forbindelse med stress-problematikker. Hvis I kan samle en gruppe af fagpersoner, kan jeg også tilbyde gruppeforløb for personale.


Endelig vil jeg gerne komme ud i jeres institution eller skole og lave mindfulness-øvelser med børnene. Mindst én fra personalet skal gerne deltage, dels for at vi kan være to om gruppen af børn, dels for at I selv kan få en fornemmelse af, hvordan mindfulness praktiseres med børnene.


Tilbagemeldinger fra pædagoger


To stress-ramte pædagoger, som hver har gennemført et individuelt mindfulness-forløb på 8 sessioner, siger:


”Mit liv har virkelig forandret sig. Det har 100% hjulpet mig. Det har været godt, at det var et lidt længere forløb, for jeg bliver ved med at få små aha-oplevelser. Det er sådan en gave – alle burde lære om dether. Især i forhold til børn. Faktisk burde alle pædagoger lære om det.”


"Jeg har som uddannet pædagog, brugt mindfulness som et vigtigt element i børnenes hverdag. I hverdagens fokus på de små poder, har jeg i en periode haft tendens til at glemme mig selv i det. Mit mindfulness forløb hos Lone har været en dejlig og vigtig del af en personlig udvikling, som jeg har været og stadig er igang med. Jeg kan varmt anbefale alle uanset, alder, køn el. profession, at udvikle sig selv og blive mere nærværende i livet, igennem mindfulness.

Det har betydet enormt meget for mig at gå hos dig, Lone. Tak for et helt igennem fantastisk syn på tilværelsen :-D"

Hvad siger forskningen?


Mindfulness før skolealderen


Endnu er der ingen håndgribelige resultater for førskolebørn, da effekterne af mindfulness-forløbene er svære at måle (det må være pædagoger eller forældre, som rapporterer en eventuel effekt, og de kan være forudindtagede, fordi de ved, at børnene har deltaget i forløbene).


Men de resultater, der foreligger, tyder på effekt på selv-regulering specielt blandt de børn, der har de største udfordringer (Razza 2015). En anden undersøgelse viser, at bare 12 ugers træning i sociale færdigheder ('kindness') har påviselig effekt (Flook 2015).


Mindfulness i skolen


Antallet af forskningsartikler har været kraftigt stigende i de seneste år. De fleste undersøgelser er dog lavet med forholdsvis få skolebørn og er ofte uden en kontrolgruppe, som der kan sammenlignes med. Disse undersøgelser er således at betragte som de indledende undersøgelser af, om det overhovedet kan lade sig gøre at arbejde med mindfulness i skoleregi. Undersøgelserne viser, at det kan man godt! Både børn og lærere tager godt imod øvelserne, og når man måler før og efter mindfulness-forløbene, ser det ud til, at mindfulness har de samme gode effekter, som man ser hos voksne.


Mere sikre resultater får man i undersøgelser, hvor to grupper kan sammenlignes. Specielt hvis grupperne er fremkommet ved lodtrækning. Nedenfor er givet eksempler på nogle af disse lodtrækningsbaserede undersøgelser:


  • Blandt 102 unge (14-18 år) i ambulant psykiatrisk behandling fandt man, at MBSR (det originale 8-uger lange Mindfulness-Based Stress Reduction program) nedsatte angst, depression og fysiske stresssymptomer samt øgede selvværd og søvnkvalitet (Biegel 2009).


  • Blandt 64 indskolingsbørn (7-9 år) blev der lavet 2 x 30 min. mindfulness-øvelser hver uge i 8 uger. Specielt børn med dårlig eksekutiv funktion viste bedring i adfærdsregulering, metakognition (det at kunne tænke om sine tanker) og overordnet eksekutiv kontrol (dvs at vælge den rette handling, lægge en plan og udføre den) (Flook 2010).


  • 97 børn fra 4.-5. klasse blev instrueret i mindfulness og yoga. Her fandt man positiv effekt på stress inklusiv grublen (’rumination’, dvs at tankerne kører i ring) og følelsesmæssig ophidselse (‘arousal’) (Mendelson 2010).


Der er også lavet undersøgelser af effekten af at lærerne trænes i mindfulness med henblik på at reducere stress og øge evnen til klasseledelse. Et udpluk af de lodtrækningsbaserede undersøgelser er nævnt nedenfor:


  • I en undersøgelse af 50 lærere fandt man, at lærerne rapporterede øget velbefindende, effektivitet og nærvær samt nedsat stress relateret til tid (travlhed) og udbrændthed (Jennings 2013)


  • En undersøgelse af 113 lærere viste, at lærerne rapporterede øget nærvær, fokuseret opmærksomhed og kapacitet af arbejdshukommelse samt øget selv-medfølelse i forhold til arbejdet. Efter programmet sås desuden mindre arbejdsrelateret stress og udbrændthed samt positiv effekt på angst og depression (Roeser 2013).


  • Også blandt eleverne kan man se effekt af at lærerne var på et 8-ugers mindfulness kursus. Eleverne viste mindre udfordrende adfærd og fulgte i højere grad lærernes anvisninger. Dette startede allerede, mens lærerne blev trænet og udviklede sig undervejs. Eleverne havde færre konflikter indbyrdes, men der var ingen effekt på deres positive interaktioner med hinanden (Singh 2013).


Litteratur:


Razza 2013: Razza RA, Bergen-Cico D, Raymond K. Enhancing preschoolers’ self-regulation via mindful yoga. Journal of Child and Family Studies 2015;24(2):372-392.


Flook L, Goldberg SB, Pinger L, Davidson RJ. Promoting prosocial behavior and self-regulatory skills in preschool children through a mindfulness-based kindness curriculum. Developmental Psychology 2015;51(1):44-51


Biegel 2009: Biegel GM, Brown KW, Shapiro SL,Schubert CM. Mindfulness-based stress reduction for the treatment of adolescent psychiatric outpatients: A randomized clinical trial. Journal of Consulting and Clinical Psychology 2009;77:855-866.


Flook 2010: Flook L, Smalley SL, Kitil MJ, Galla BM, Kaiser-Greenland S, Locke J, Ishijima E & Kasari C. Effects of mindful awareness practices on executive functions in elementary school children. Journal of Applied School Psychology 2010;26(1):70-95.


Mendelson 2010: Mendelson T, Greenberg MT, Dariotis JK, Gould LF, Rhoades BL, Leaf PJ. Feasibility and preliminary outcomes of a school-based mindfulness intervention for urban youth. Journal of Abnormal Child Psychology 2010;38(7):985-994


Jennings 2013: Jennings PA, Frank JL, Snowberg KE, Coccia MA, Greenberg MT. Improving classroom learning environments by cultivating awareness and resilience in education (CARE): Results of a randomized controlled trial. School Psychology Quarterly 2013 [Epub ahead of print].


Roeser 2013: Roeser RW, Schonert-Reichl KA, Jha A, Cullen M, Wallace L, Wilensky R, Oberie E, Thomson K, Taylor C, Harrison J. Mindfulness training and reductions in teacher stress and burnout: Results from two randomized, waitlist-control field trials. Journal of Educational Psychology 2013 [Epud ahead of print].


Singh 2013: Singh NN, Lancioni GE, Winton AS, Karazsia BT, Singh J. Mindfulness training for teachers changes the behavior of their preschool students. Research in Human Development 2013;10(3):211-233.