Sensitivitet

Hyppighed


Det anslåes, at 15-20 % af alle mennesker er særligt sensitive. Det betyder, at de bearbejder indtryk dybere end andre og derved også hurtigere oplever indtrykkene som overvældende. I undersøgelser af dyr, er der fundet en tilsvarende andel af flokken, der er mere tilbageholdende og bruger længere tid på at risikovurdere. Siden egenskaben findes så konstant, tyder det på, at det er nyttigt, at en mindre del af en flok (også en menneskeflok!) er særligt sensitiv. Der er lige mange piger og drenge, kvinder og mænd, der er særligt sensitive. Særlig sensitivitet er således ikke en diagnose men en helt almindelig egenskab, som vil findes hos ca. 2 piger og 2 drenge i en gennemsnitlig skoleklasse.


Stimulering


Den stimulering, der bearbejdes særligt dybt, kan variere, således at det for nogle mest er de fysiske stimuli så som lyde, lugte, smag, kradsende tøj eller overvældende synsindtryk. For andre er hovedvægten på sociale og følelsesmæssige stimuli. Fælles er samvittighedsfuldhed og et veludviklet moralsk kompas. De fleste er kreative, venlige og medfølende. For disse børn, unge og voksne er der ikke langt til mindfulness, hvilket gør metoden så velegnet. Og samtidig er mindfulness et værktøj til at undgå, at de mange indtryk bliver for overvældende.
Det særligt sensitive træk er studeret og beskrevet indgående af amerikanske Elaine Aron i flere bøger, blandt andet 'Særligt sensitive børn', som er udkommet på dansk i 2010 på Borgens Forlag.


Den førende danske psykolog indenfor særlig sensitivitet hedder Lise August, og du kan læse mere om særligt sensitive personer på hendes hjemmeside www.sensitiv.dk og læse om sensitive børn i hendes og Martin Augusts bog 'Sensitive børn - fra sårbarhed til styrke'.

Udadvendt/indadvendt


Det anslåes, at ca. 30 % af alle særligt sensitive personer er udadvendte, mens resten er indadvendte. At være udadvendt betyder, at man henter sin energi ude - som solceller, der skal lyses på af andre mennesker. De indadvendte henter energi hjemme, alene eller med få andre personer - som et stik, der skal hjem i stikkontakten. For de udadvendte er den særlige udfordring, at de søger energi ude, hvor de samtidig er i risiko for at blive overstimulerede. Når de begynder at føle sig flade af de mange indtryk, søger de ud efter energi og bliver blot endnu mere overvældede. For forældre til disse børn, kan det blive nødvendigt at begrænse det sociale trods børnenes protester. De indadvendte særligt sensitive børn, unge og voksne vil lettere søge hjem til afskærmning for indtryk. Deres særlige udfordring bliver i stedet at modstå det sociale forventningspres, der ligger i vores samfund i dag, hvor succes måles på antal venner og udadvendte aktiviteter. I den situation er det vigtigt at mærke sine egne behov og grænser, så man kan deltage og udfordre sig selv uden at krydse grænsen for stress, angst og depression.


Sociale evner


At være indadvendt betyder ikke, at man mangler sociale evner, eller at man ikke er interesseret i andre mennesker. Tværtimod forsøger de særligt sensitive virkelig at forstå de mennesker, de møder på deres vej og kommer til at bruge mere energi på hver enkelt kontakt end de, der ikke er særligt sensitive. Derfor trives mange særligt sensitive bedre i selskab med én eller få andre personer end i større selskaber. De udadvendte særligt sensitive kan søge en dyb kontakt med mange mennesker, og det kan til tider blive en alt for stor mundfuld.


Nyhedssøgende


En mindre del af de særligt sensitive har desuden det nyhedssøgende træk. Det betyder, at de, på trods af deres sensitivitet, søger nye oplevelser - rejser, nye veje, adventure sport eller lignende, som ellers ikke umiddelbart ville forbindes med det sensitive træk.